LPS Kinderopvang De Vuurtoren:
ontdekken, verwonderen,
ontwikkelen en spelen!

Welkom bij de Vuurtoren

In onze ogen is elk kind rijk en competent. Dit betekent niet dat uw kind alles al kan, maar dat het alle kwaliteiten in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Kinderopvang De Vuurtoren wil dit avontuur met de kinderen en de ouders aangaan, waarbij uw kind centraal staat.
Uw kind achterlaten in een groep is een grote stap. We hebben daarom veel aandacht voor u als ouder, we delen mee in de zorg. We zijn een partner in de ontwikkeling en opvoeding van uw kind en denken actief met u mee naar wat u nodig hebt.
Bij kinderopvang De Vuurtoren komen kinderen spelenderwijs tot ontwikkeling. Om vanuit uw kind te kunnen werken, hebben onze pedagogisch medewerkers oog voor de eigen, unieke wijze waarop uw kind zich ontwikkelt. Onze medewerkers respecteren uw kind hierin en bieden hem of haar verrijking aan.

Waarom kiezen voor de Vuurtoren?

  • Kinderopvang De Vuurtoren is dé kinderopvanglocatie in de wijk Noordgeest in Bergen op Zoom. Onze opvang is kleinschalig en biedt opvang aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar.
  • We zijn gekoppeld aan basisschool De Welle en basisschool De Noordster met wie we een hele goede samenwerking hebben. Met de peuters gaan we af en toe eens kijken in de kleuterklassen, hebben we gezamenlijke activiteiten en spelen we samen buiten. Zo wordt de overstap naar groep 1 een stukje minder spannend.
  • Onze buitenschoolse opvang is afgestemd op de schooltijden en de vrije dagen van deze twee scholen. We kunnen dus altijd opvang bieden.
  • Onze medewerkers van de buitenschoolse opvang zijn ook werkzaam als onderwijsassistent op beide basisscholen. Ze regelen daarnaast ook de tussenschoolse opvang op De Noorster; De Welle heeft een continurooster. Een mooie samenwerking die bovendien zorgt voor een veilige en vertrouwde sfeer.
  • Omdat de scholen in hetzelfde gebouw zitten als de dagopvang en de buitenschoolse opvang, is er geen vervoer nodig. De kinderopvang en de buitenschoolse opvang hebben elk hun eigen ruimte.

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek, heeft een eigen karakter en eigen mogelijkheden. Op onze locaties creëren onze pedagogisch medewerkers een veilige, vertrouwde en inspirerende plek, waar uw kind zich in eigen tempo kan ontwikkelen en leeftijdsgenootjes kan ontmoeten.

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich prettig voelt bij ons, is een goed pedagogisch klimaat nodig. Een veilige omgeving, waar uw kind zich thuis voelt, vinden we dan ook heel belangrijk. We bieden graag ruimte voor creativiteit, sport, natuur, cultuur en talent en hebben zicht op de gehele ontwikkeling van uw kind. We willen dat kinderen met plezier leren van en samen spelen met leeftijdgenootjes.

Kinderopvang de Vuurtoren

Kinderdagverblijf De Vuurtoren heeft twee horizontale opvanggroepen. Eén voor kinderen van 0 tot 2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Peuteropvang de Vuurtoren

Geen dagopvang nodig? Kinderopvang De Vuurtoren biedt ook dagdelen peuteropvang aan. Tijdens schoolweken kan uw kind samen spelen met andere peuters op de groep.

Buitenschoolse opvang de Vuurtoren

Kinderopvang De Vuurtoren biedt ook buitenschoolse opvang aan. Vanaf 6.30 uur is uw kind welkom bij de voorschoolse opvang. Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de naschoolse opvang tot uiterlijk 18.30 uur.