Kinderdagverblijf
De Vuurtoren
in Bergen op Zoom

Spelen is leren, leren is leuk

Kinderen ontwikkelen zich op natuurlijke wijze door te spelen en te bewegen. Zo leren ze spelenderwijs elke dag iets nieuws, ieder in zijn eigen tempo. Uw kind kan zich spelenderwijs ontplooien.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in een eigen tempo. Op deze manier bieden wij uw kind de kans om zich samen en met respect voor andere kinderen optimaal te ontplooien. Voor de opvang hebben wij onze eigen ruimtes, die speciaal ingericht zijn voor de leeftijd van de kinderen die bij ons komen.

Iedere ruimte straalt gezelligheid en warmte uit. Wij zorgen op onze locatie - naast vrij spel - voor leuke en afwisselende activiteiten, zowel binnen als buiten, die kinderen uitdagen om op ontdekkingstocht te gaan.

0 tot 2-jarigen

Op ons kinderdagverblijf geven we de allerkleinste kinderen de ruimte om in alle rust te groeien, te spelen, te ontwikkelen, te delen en te leren. Onze pedagogische aanpak is geïnspireerd door de visie van kinderarts en pedagoog Emmi Pikler.

Volgens Pikler ontwikkelt een baby zich het beste als hij zoveel mogelijk zelfstandig, onafhankelijk, op eigen initiatief en in zijn eigen tempo de wereld en zichzelf kan ontdekken. Om zich vrij te bewegen en zelfstandig te spelen en te leren, moet uw baby zich veilig en vertrouwd voelen. Daarom werken we op kinderdagverblijf De Vuurtoren met kleine groepen, een vaste dagindeling en met vaste pedagogisch medewerkers. Het streven naar geborgenheid vindt u terug in de inrichting van de groepsruimte.

2 tot 4-jarigen

De peuters gaan spelenderwijs op ontdekking. Naast vrij spel worden ze geprikkeld met de thema’s van het ontwikkelingsprogramma Ben ik in Beeld. Dit programma bevordert de interactievaardigheden van kinderen om ze zo stap voor stap voor te bereiden op de basisschool. Het programma sluit aan bij de behoeften van het jonge kind en versterkt de competenties van de pedagogisch medewerker. Zij bieden leerervaringen aan die aansluiten bij de initiatieven en interesses van het kind.

Daarnaast sluit het programma Ben ik in Beeld aan bij de doelstelling om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Omdat we de kinderen willen stimuleren om te bewegen, hebben we het beweegprogramma Nijntje Beweegdiploma. Met gevarieerde oefeningen en spelletjes leren peuters en kleuters de basis van bewegen en vooral dat bewegen leuk is en kunnen zij daarnaast bijdragen aan hun motorische ontwikkeling. Kinderopvang De Vuurtoren is keurmerkhouder van het Nijntje Beweegdiploma.

Krachten bundelen

Om goed aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelbehoefte van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen wij in overleg met ouders advies vragen bij deskundigen. We hebben nauw contact met het consultatiebureau van Bergen op Zoom: ieder kwartaal hebben we overleg en bespreken daarin kinderen met een VE-indicatie. Daarnaast hebben we -waar nodig- rechtstreeks contact met het CJG en de GGD.